03. Crayon Shin-chan 2: Ora to Wanpaku Gokko da zo

Crayon Shin-chan 2: Ora to Wanpaku Gokko da zo
Goal: 
Beat the game
Rules: 
- Split after the score card screen after the final stage
Tips & Tricks: 

- Go watch Shin-Chan.